[1]
Kuć, J. 2004. Uwagi o grafii i fonetyce XVII-wiecznych ksiąg parafialnych z Mokobód. Białostockie Archiwum Językowe. 4 (grudz. 2004), 83–97. DOI:https://doi.org/10.15290/baj.2004.04.06.