(1)
Kuć, J. Uwagi O Grafii I Fonetyce XVII-Wiecznych ksiąg Parafialnych Z Mokobód. baj 2004, 83-97.