Kuć, J. (2004). Uwagi o grafii i fonetyce XVII-wiecznych ksiąg parafialnych z Mokobód. Białostockie Archiwum Językowe, (4), 83–97. https://doi.org/10.15290/baj.2004.04.06