Golda, P., Ryszka, J., Karabag, O., Messias Leandro, B., & Zemmour, J. (2022). Transpozycja nazw własnych w przekładach baśni braci Grimm Rumpelstilzchen. Białostockie Archiwum Językowe, (22), 83–107. https://doi.org/10.15290/baj.2022.22.05