Kuć, Joanna. 2004. „Uwagi O Grafii I Fonetyce XVII-Wiecznych ksiąg Parafialnych Z Mokobód”. Białostockie Archiwum Językowe, nr 4 (grudzień):83-97. https://doi.org/10.15290/baj.2004.04.06.