Kuć, J. (2004) „Uwagi o grafii i fonetyce XVII-wiecznych ksiąg parafialnych z Mokobód”, Białostockie Archiwum Językowe, (4), s. 83–97. doi: 10.15290/baj.2004.04.06.