Golda, P., Ryszka, J., Karabag, O., Messias Leandro, B. i Zemmour, J. (2022) „Transpozycja nazw własnych w przekładach baśni braci Grimm Rumpelstilzchen”, Białostockie Archiwum Językowe, (22), s. 83–107. doi: 10.15290/baj.2022.22.05.