[1]
J. Kuć, „Uwagi o grafii i fonetyce XVII-wiecznych ksiąg parafialnych z Mokobód”, baj, nr 4, s. 83–97, grudz. 2004.