Kuć, J. „Uwagi O Grafii I Fonetyce XVII-Wiecznych ksiąg Parafialnych Z Mokobód”. Białostockie Archiwum Językowe, nr 4, grudzień 2004, s. 83-97, doi:10.15290/baj.2004.04.06.