(1)
Szymula, R. JĘZYKOWE ŚRODKI WYWIERANIA WPŁYWU NA ODBIORCÓW W ROSYJSKOJĘZYCZNEJ PRASIE W IZRAELU. l 2022, 26.