Oczko, Paulina. 2022. “ROZWÓJ POLSKIEJ MYŚLI GLOTTODYDAKTYCZNEJ NAD NAUCZANIEM JĘZYKA DO CELÓW MEDYCZNYCH”. Linguodidactica 26 (December). https://doi.org/10.15290/lingdid.2022.26.10.