Problematyka materiałów zamieszczanych w roczniku dotyczy szeroko rozumianych zagadnień związanych z metodyką języków obcych oraz z wybranymi problemami językoznawczymi. Są to zarówno opracowania z zakresu konfrontacji różnych poziomów języka, jak i artykuły, mające charakter praktyczny. Odzwierciedlają one najnowsze tendencje w lingwistycznym paradygmacie XXI wieku oraz interdyscyplinarną interpretację problematyki metodycznej.

Rocznik "Linguodidactica" znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW (20 pkt.).

ISSN: 1731-6332 (Print) DOI prefix: 10.15290

         OA        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • CEJSH - The Central European Journal of Social Sciences and Humanities
  • CEEOL - Central and Eastern European Online Library
  • IC Journals Master List
  • PBN - Polska Bibliografia Naukowa

MNISW
2019: 20

Index Copernicus
2018: 65.01