ZASTOSOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII PODCZAS PRACY NAD WZBOGACANIEM SŁOWNICTWA JĘZYKA OBCEGO (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PORTALI EDUKACYJNYCH I APLIKACJI MOBILNYCH)

Ewa Dźwierzyńska

Uniwersytet RzeszowskiAbstract

The purpose of the article is to analyze the possibilities of using new technologies in learning
foreign language vocabulary. The analysis is based on both educational portals, mobile
applications and survey data. The possibilities of using selected online tools to increase students’
motivation and improve their performance in foreign language learning are pointed
out. The main difficulties of integrating these tools in the teaching and learning process were
also pointed out. It was concluded that the systematic use of some educational portals and
mobile applications, both in and out of the classroom, during individual work will allow students
to increase their learning efficiency and help them memorize language vocabulary.

Keywords:

vocabulary teaching, motivation, education portal, mobile application

Adamkiewicz J., Multimedia w edukacji, [w:] Neuroedukacja. Jak wykorzystać potencjał

mózgu w procesie uczenia się, W. Sikorski (red.), Słupsk 2015.

Aleksandrowska O., Stanulewicz D., Internetowa platforma do nauki języków Duolingo

– opinie użytkowników, „Neofilolog” 2020, 55 (1), s. 125–144.

Denek K., Kompetencje nauczycieli w kontekście wyzwań XXI wieku i potrzeb reformy

systemu edukacji w Polsce, [w:] Kształcenie pedagogiczne w dobie przemian edukacyjnych

w Polsce. Materiały Konferencyjne nr 46, K. Wenta (red.), Szczecin

, s. 29–45.

Dźwierzyńska E., Obogaˆsenie leksikona studentov s ispol’zovaniem novyh informacionno-

-kommunikativnyh tehnologij (na primere servisov WorldWall i LearningApps),

„Studia Rossica Posnaniensia” 2022, XLVII/2, s. 223–231.

Gajda J., Juszczyk S., Siemieniecki B., Wenta K., Edukacja medialna, Toruń 2002.

Gulaˆa T. M., Romanova S. A., K voprosu ob ispol’zovanii interaktivnyh social’nyh servisov

v kaˇcestve dopolnitel’nogo sredstva samostoˆatel’nogo izuˇceniˆa inostrannyh ˆazykov,

„Filologiˇceskie nauki. Voprosy teorii i praktyki” 2016, 10 (64), s. 186–190,

[online], https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-ispolzovaniiinteraktivnyh-

sotsialnyh-servisov-v-kachestve-dopolnitelnogo-sredstvasamostoyatelnogo-

izucheniya/viewer, [dostęp: 16.12.2022].

Krajka J., English Language Teaching in the Internet Assisted Environment, Lublin 2007.

Madej P., Nowe technologie w nauczaniu języków obcych, cz. 2, [online], https://lingwi

styka.edu.pl/blog/nowe-technologie-nauczaniu-jezykow-obcych-cz-2/,

[dostęp: 11.12.2022].

Markiewicz W., E-learning jako narzędzie rozwijania autonomii ucznia, [w:] Autonomia

w nauce języka obcego – co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?, M. Pawlak (red.),

Poznań – Kalisz – Konin 2008, s. 335–343.

Pokrzycka L., Rola aplikacji dydaktycznych w nauczaniu zdalnym, „E-mentor” 2021,

(88), s. 30–45.

Siek-Piskozub T., Gry i zabawy w nauczaniu języków obcych, Warszawa 1997.

Spitzer M., Cyfrowa demencja. W jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci,

Słupsk 2013.

Strykowski W., Strykowska-Nowakowska J., Kompetencje medialno-informatyczne przyszłych

nauczycieli, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 2017, XXXVI (4),

[online], https://journals.umcs.pl/lrp/article/view/4532/5522, [dostęp:

12.2022].

Warschauer M., Networking into academic discourse, “Journal of English for Academic

Purposes” 2002, 1, s. 45–58, [online], https://education.uci.edu/uploads/

/2/7/6/72769947/networking into academic discourse.pdf, [dostęp:

11.2022].

Varenina L. P., Gejmifikaciˆa v obrazovanii, „Istoriˇceskaˆa i social’no-obrazovatel’naˆa

mysl’” 2014, t. 6, 6–2 (28), s. 314–317.

Zalecenia Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia

się przez całe życie, [online], https://eur-lex.europa.eu/legal-content/

PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=en, [dostęp: 30.11.2022].

Żmigrodzka M., Techniki wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji, „Marketing Instytucji

Naukowych i Badawczych” 2017, 4 (26), [online], https://minib.pl/

numer/4-2017/techniki-wirtualnej-rzeczywistosci-w-procesie-edukacji/,

[dostęp: 03.11.2022].


Published
2023-12-22


Dźwierzyńska, E. (2023) “ZASTOSOWANIE NOWYCH TECHNOLOGII PODCZAS PRACY NAD WZBOGACANIEM SŁOWNICTWA JĘZYKA OBCEGO (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH PORTALI EDUKACYJNYCH I APLIKACJI MOBILNYCH)”, Linguodidactica, 27. Available at: https://czasopisma.filologia.uwb.edu.pl/index.php/l/article/view/2151 (Accessed: 16 July 2024).

Ewa Dźwierzyńska 
Uniwersytet Rzeszowski