English equivalents of the Polish term “zarządca spadku nieobjętego”

Anna Kizińska

Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Ukrainistyki


Abstract

The aim of this article is to present the English equivalents of the Polish term – “zarządca spadku nieobjętego” that are included in specialized Polish-English dictionaries and to assess their adequacy. The phrase “zarządca spadku nieobjętego” – typical of legal Polish and, more precisely, of succession law – may be literally translated into English as “administrator of non-acquired estate”. The definitions of the Polish succession law term under analysis are presented following an explanation of the label “term” [Lukszyn and Zmarzer (2001)] and a clarification of the phenomenon of “incongruity of terms” [Šarčević (1997)]. In the process of assessing their adequacy, the presence of equivalents in British law sources (in each of the three separate legal systems of England and Wales, Scotland and Northern Ireland) is checked, and, if needed, the legal definitions of equivalents are presented. The translation methods applied to the formation of equivalents are also determined. Findings lead to conclude that one of the suggested equivalents may serve as the closest functional equivalent [Šarčević (1997)] of the Polish term in question.

Keywords:

equivalence, succession law, term, translation technique, functional equivalent

Birks P., English Private Law, Volume I, II, Oxford 2000.

Charrow R.P., Charrow V., Making legal language understandable: psycholinguistic study of jury instructions, “Columbia Law Review” 1979, 79, s. 1306–1374.

Crystal D., Davy D., Investigating English Style, London and Harlow 1969.

Gibbons J., Forensic Linguistics: An Introduction to Language in the Justice System, Oxford 2003.

Gizbert-Studnicki T., Język prawny z perspektywy socjolingwistycznej, “Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Prace z nauk politycznych” 1986, 26.

Hager J., Let’s Simplify the legal language, “Rocky Mountain Law Review”, 1959, 32, s. 74–86, [w:] O’Barr, The language of the law, [w:] C.A. Ferguson (red.), S.B. Heath (red.), Language in the USA, New York 1981.

Hejwowski K., Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu, Warszawa 2007.

Jopek-Bosiacka A., Przekład prawny i sądowy, Warszawa 2008.

Kalina-Prasznic U. (red.), Encyklopedia prawa, Warszawa 2007.

Kerridge R., Brierley A.H.R., Parry and Kerridge: The Law Succession, London 2009.

Kizińska A., Ekwiwalencja w tłumaczeniu tekstów prawnych i prawniczych. Polskie i brytyjskie prawo spadkowe, Warszawa 2015.

Kordasiewicz B., System Prawa Prywatnego. Prawo spadkowe, Warszawa 2015.

Lukszyn J., Zmarzer W., Teoretyczne podstawy terminologii, Warszawa 2001.

Mellinkoff D., The Language of the Law, Boston/Toronto 1963.

Morawski L., O pewnym rozumieniu prawa i faktu oraz o niektórych jego zastosowaniach, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 1980, 1, s. 185–204.

Reiss K., Vermeer H., Grundlegung einer allgemeinen Translationstheorie, Tübingen 1984.

Šarčević S., New Approach to Legal Translation, The Hague 1997.

Skowrońska-Bocian E., Prawo spadkowe, Warszawa 2008.

legislation.gov.uk (Database comprising most types of legislation of the UK) http://sjp.pwn.pl/szukaj/zarządca.html, 20 June 2016 (online dictionary of Polish language)

https://www.powerthesaurus.org/administrator, 21 June 2016 (online thesaurus)

A Dictionary of Law, Oxford 2003.

Curzon L., Dictionary of Law, New York 2002.

Jowitt’s Dictionary of English Law, London 1959.

Penner J.E., The Law Student’s Dictionary, Oxford 2008.

Borkowski T., Polsko-angielski słownik terminów prawnych Polterm z definicjami, Warszawa 2011.

Myrczek-Kadłubicka E., Dictionary of Law Terms, Polish-English, Warszawa 2013.

Pieńkos J., Polsko-angielski słownik prawniczy, Kraków 2002.

Słownik prawny polsko-angielski, Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk, Łódź 1986.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw z dnia 18 maja 1964 r.).

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks Postępowania Cywilnego (Dziennik Ustaw 1964, nr 43, poz. 296).

Download

Published
2017-12-30


Kizińska, A. (2017) “English equivalents of the Polish term ‘zarządca spadku nieobjętego’”, Linguodidactica, 21, pp. 135–145. doi: 10.15290/lingdid.2017.21.10.

Anna Kizińska 
Uniwersytet Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej, Katedra Ukrainistyki