Spelling errors resulting from linguistic interference in the work of written Polish-speaking students of Italian

Urszula Gnyś

Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny, Katedra Italianistyki


Abstract

The aim of the studyis to trace spelling errors occurring in the written works of Polish-speaking students learning Italian as a foreign language. The resulting errors are related to the inherent phenomenon that accompanies the process of learning a foreign language, the so-called inter-lingual interference. The article presents: a) issues related to the replacement of Italian graphs with their counterparts in the Polish alphabet, b) the absence of identical letters, c) the insertion of additional letters in Polish spelling, d) the substitution of consonants for voiceless consonants, e) misapplication of upper and lower case letters, and f) hyperpolic spelling.

Keywords:

Linguistics, Glottodidactics, Italian language, Spelling

Beccaria G. L., Dizionario di linguistica e di filologia, metrica, retorica, Torino 2004.

Bednarska K., Błędy interferencyjne spowodowane wpływem innego języka obcego w wypowiedziach pisemnych Słoweńców uczących się języka polskiego, „Acta Universitatis Lodziensis” Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 2015, t. 22, s. 295–305.

Diadori P., Palermo M., Troncarelli D., Manuale di didattica dell’italiano L2, Perugia 2009.

Ellis H., The Transfer of Learning, New York 1965.

Grucza F., Z problematyki błędów obcojęzycznych, Warszawa 1978.

Iwan K., Działanie interferencji języka polskiego w zakresie pisowni rosyjskiej i niemieckiej a norma językowa, „Przegląd Humanistyczny” Pedagogika – Politologia – Filologia 2009, nr 2, s. 273–284.

Iwan K., Działanie transferu międzyjęzykowego w zakresie opanowania ortografii rosyjskiej w środowisku polskojęzycznym, Szczecin 1995.

Jurewicz O., Winniczuk L., Żuławska J., Język łaciński. Podręcznik dla lektoratów szkół wyższych, Warszawa 2000.

Komorowska H., Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja, Warszawa 1980.

Lee R., Thoughts on contrastive linguistics and interference theory, D. Washington 1968.

Marazzini C., Breve storia della lingua italiana, Bologna 2004.

Marton W., Nowe horyzonty nauczania języków obcych, Warszawa 1975.

Migliorini B., Tagliavini C., Fiorelli P., Dizionario d’ortografia e di pronunzia (DOP), Torino 2010.

Newmark L., How not to interfere with language learning, New York 1970.

Newmark L., Reibel M., Necessity and sufficiency in language learning, „IRAL” 1968, R. 4, nr 2.

Patota G., Grammatica di riferimento dell’italiano contemporaneo, Novara 2006.

Plezia M., Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1998.

Polański E. (red.), Wielki słownik ortograficzny, Warszawa 2010.

Selinker L., Interlanguage, „IRAL” 1972, r. 10, nr 3.

Serianni L., Grammatica, sintassi, dubbi, Novara 2000.

Szulc A., Podręczny słownik językoznawstwa stosowanego. Dydaktyka języków obcych, Warszawa 1984.


Published
2017-12-30


Gnyś, U. (2017) “Spelling errors resulting from linguistic interference in the work of written Polish-speaking students of Italian”, Linguodidactica, 21, pp. 97–106. doi: 10.15290/lingdid.2017.21.07.

Urszula Gnyś 
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Teologiczny, Katedra Italianistyki