Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna: dr hab. Elżbieta Bogdanowicz, Uniwersytet w Białymstoku, e.bogdanowicz@uwb.edu.pl

Sekretarz redakcji: dr Jolanta Chomko, Uniwersytet w Białymstoku, j.chomko@uwb.edu.pl

Redaktorzy językowi: 
dr Eugenia Maksimowicz, Uniwersytet w Białymstoku, e.maximovitch@uwb.edu.pl;

dr Anna Alsztyniuk, Uniwersytet w Białymstoku, a.alsztyniuk@uwb.edu.pl;

mgr Anna Siedlecka-Karny, Uniwersytet w Białymstoku, a.karny@uwb.edu.pl

 

Redaktorzy tematyczni:
dr Anna Romanik, Uniwersytet w Białymstoku, a.romanik@uwb.edu.pl

dr hab. Natalia Maliutina, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku, n.maliutina@uwb.edu.pl

Rada Naukowa:

prof. dr hab. Lilia Citko (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

prof. Sara Dickinson (Uniwersytet Genueński, Włochy)

dr hab. Aleksander Gadomski, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)

prof. Milan Harvalik (Czeska Akademia Nauk w Pradze, Czechy)

prof. Lászlo Kálmán Nagy (Uniwersytet Debreczyński, Węgry)

prof. Jelena Konickaja (Uniwersytet Wileński, Litwa)

prof. Czesław Łapicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

prof. Manana Mikadze (Kutaiski Uniwersytet Państwowy, Gruzja)

prof. Anna Petrikova (Uniwersytet Preszowski, Słowacja)

prof. Fedor Poljakov (Uniwersytet Wiedeński, Austria)

dr hab. Dorota Rembiszewska (Instytut Slawistyki PAN)

prof. Petra Stankovska (Uniwersytet Lublański, Słowenia)

dr hab. Piotr Złotkowski (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)