Zespół redakcyjnyRedaktor naczelna: prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, Uniwersytet w Białymstoku, l.dacewicz@uwb.edu.pl

Sekretarz redakcji: dr Jolanta Chomko, Uniwersytet w Białymstoku, j.chomko@uwb.edu.pl

Redaktorzy językowi:
dr Eugenia Maksimowicz, Uniwersytet w Białymstoku, e.maximovitch@uwb.edu.pl;
dr Anna Alsztyniuk, Uniwersytet w Białymstoku, a.alsztyniuk@uwb.edu.pl;
mgr Aleksandra Kowalewska-Buraczewska, Uniwersytet w Białymstoku, a.kowalewska@uwb.edu.pl

Redaktorzy tematyczni:
dr hab. Elżbieta Bogdanowicz, Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Natalia Maliutina, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku

Rada Naukowa:

prof. Natalia Ananiewa (Państwowy Uniwersytet Moskiewski im. M. Łomonosowa, Rosja)
prof. Zinaida Charitonczik (Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny w Mińsku, Białoruś)
dr hab. Lilia Citko, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
dr hab. Aleksander Gadomski, prof. UO (Uniwersytet Opolski, Polska)
prof. Tatiana Gridina (Państwowy Pedagogiczny Uniwersytet Uralski w Jekateriburgu, Rosja)
prof. Milan Harvalik (Czeska Akademia Nauk w Pradze, Czechy)
prof. Lászlo Kálmán Nagy (Uniwersytet Debreczyński, Węgry)
prof. Czesław Łapicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
prof. Manana Mikadze (Kutaiski Uniwersytet Państwowy im. Akaki Tsereteli, Gruzja)
prof. Fedor Poljakov (Uniwersytet Wiedeński, Austria)
dr hab. Dorota Rembiszewska (Instytut Slawistyki PAN)
ks.dr hab. Zbigniew Stępniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)
prof. Olga Swietłowa (Państwowe Konserwatorium w Nowosybirsku, Rosja)
dr hab. Piotr Złotkowski (Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)