Polityka Open Access

Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do pełnych treści, jest on nieograniczony czasowo, terytorialnie i technicznie. Prace opublikowane w czasopiśmie mogą być czytane, pobierane, kopiowane, drukowane bez żadnych opłat przez wszystkich czytelników dla legalnych celów. Redakcja zachęca autorów do zamieszczania artykułów opublikowanych w czasopiśmie (po recenzji lub ostatecznej wersji wydawcy) w otwartych repozytoriach, pod warunkiem podania linku do tekstu na stronie czasopisma i numeru DOI.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie „Studia Wschodniosłowiańskie” na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0.