Recenzenci

prof. Andrzej Baranow (Uniwersytet w Białymstoku, Polska / Uniwersytet Edukologiczny w Wilnie, Litwa)

prof. Janina Bartoszewska (emeryt, Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. Adam Bezwiński (emeryt,Uniwersytet Kazimierza Wielkiego  w Bydgoszczy, Polska)

prof. Tadeusz Bogdanowicz (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. Feliks Czyżewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

prof. Czesław Lachur (Uniwersytet Opolski, Polska)

prof. Antoni Mironowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)

prof. Wawrzyniec Popiel-Machnicki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)

dr hab. Marek Olejnik (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

prof. Michał Sajewicz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)

prof. Katarzyna Wojan (Uniwersytet Gdański, Polska)

prof. Aleksandra Zych (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Polska)