Kontakt

Redakcja/Editorial Board
„Białostockie Studia Literaturoznawcze”
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku
15-420 Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 57
tel. +48 85 745 7461, fax. +48 85 745 7478
e-mail: bsl@uwb.edu.pl

Wydawca/Publisher
Uniwersytet w Białymstoku - Wydawnictwo / University of Bialystok Press
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B, pok. 7
tel. (85) 745 7120, (85) 745 7102, (85) 745 7059
e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Elżbieta Sidoruk
University of Bialystok
+ 48 85 745 7461

Wsparcie techniczne