„Białostockie Studia Literaturoznawcze”, powstałe z inicjatywy polonistów z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku, ukazują sie od roku 2010 jako rocznik, a od roku 2015 jako półrocznik. W czasopiśmie publikowane są prace z zakresu historii literatury polskiej i obcej, teorii literatury oraz metodologii badań literackich, a także studia komparatystyczne i krytycznoliterackie. Interesują nas również artykuły o charakterze interdyscyplinarnym, sytuujące się na pograniczu literaturoznawstwa i takich dyscyplin, jak: kulturoznawstwo, językoznawstwo, geografia humanistyczna, historia, filozofia i socjologia.

„Białostockie Studia Literaturoznawcze” znajdują się na wykazie czasopism Ministerstwa Edukacji i Nauki (70 pkt.) i są indeksowane w bazach: SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO (Humanities Source Ultimate, EBSCO Discovery Service), CEEOL, CEJSH, Google Scholar Citations, PBN.

 

ISSN: 2082-9701 (Print) ISSN: 2720-0078 (Online) DOI: 10.15290

         OA        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

 
 


  • SCOPUS
  • CEEOL
  • CEJSH
  • EBSCO ULTIMATE
  • ERIH PLUS
  • CROSSREF
  • GOOGLE SCHOLAR

MNISW
2017 - 9 pkt., 2021 - 40 pkt., 2023 - 70 pkt., 2024 - 40 pkt.