RECENZENCI

 

Recenzenci współpracujący z czaopismem w latach 2010-2019
Tomasz Cieślak (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Aleksandra Chomiuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Polska)
Agnieszka Czyżak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Dobrochna Dabert-Bakuła (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Maciej Dajnowski (Uniwersytet Gdański, Polska)
Elżbieta Dutka (Uniwersytet Śląski, Polska)
Andrzej Fabianowski (Uniwersytet Warszawski)
Alfred Gall (Johannes Gutenberg-Universitat Mainz, Niemcy)
Agnieszka Izdebska (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Jacek Kaczmarek (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Bogumiła Kaniewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska)
Agnieszka Karpowicz (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Monika Kostaszuk-Romanowska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Dorota Kulczycka (Uniwersytet Zielonogórski, Polska)
Renata Makarska (Johannes Gutenberg-Universitat Mainz, Niemcy)
Arent van Nieukerken (Universiteit van Amsterdam, Holandia)
Ewa Owczarz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Magdalena Roszczynialska (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska)
Elżbieta Rybicka (Uniwersytet Jagielloński, Polska)
Radosław Sioma (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)
Barbara Stelmaszczyk (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Tomasz Stępień (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Polska)
Danuta Szajnert (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Katarzyna Szalewska (Uniwersytet Gdański, Polska)
Jolanta Sztachelska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Ewa Wampuszyc (University of North Carolina, USA)
Anna Węgrzyniak (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej, Polska)