Zespół redakcyjnyZespół redakcyjny:
Elżbieta Sidoruk (Uniwersytet w Białymstoku) - redaktor naczelny
Elżbieta Konończuk (Uniwersytet w Białymstoku) - zastępca redaktora naczelnego
Katarzyna Trusewicz (Uniwersytet w Białymstoku) - sekretarz redakcji
Mariusz M. Leś (Uniwersytet w Białymstoku)
Maria Makaruk (Uniwersytet Warszawski)

Katarzyna Nadana-Sokołowska (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)
Katarzyna Sawicka-Mierzyńska (Uniwersytet w Białymstoku)
Jolanta Sztachelska (Uniwersytet w Białymstoku)
Szymon Trusewicz Uniwersytet w Białymstoku)
Danuta Zawadzka (Uniwersytet w Białymstoku)

Rada naukowa:
Anna Barcz (Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Polska)
Małgorzata Czermińska (profesor emerytowany, Uniwersytet Gdański, Polska)
Elżbieta Dąbrowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Ewa Domańska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polska i Stanford University, USA)
Krystyna Jakowska (profesor emerytowany, Uniwersytet w Białymstoku, Polska)
Bożena Karwowska (Univeristy of British Columbia, Kanada)
Renata Makarska (Johannes Gutenberg-Universitat Mainz, Niemcy)
Danuta Szajnert (Uniwersytet Łódzki, Polska)
Danuta Ulicka (Uniwersytet Warszawski, Polska)
Anna Wieczorkiewicz (Uniwersytet Warszawski, Polska)