Próba stworzenia nowego kanonu

Krzysztof Andruczyk

Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

The article discusses the anthology ...czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon (Warsaw 2016) dedicated to the literary figures of women who contributed to the formation of collective imagination. One of the great assets of the reviewedvolumepublished byWomen Archive at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences is the modern methodology. The research tools from such field as feminist critique, gender and queer studies as well as postcolonial criticism do not obliterate historical context of the analyzed works but they offer the opportunities for fresh readings of literary figures and the previously neglected literary space. Consequently, the discussed anthology succeeds in redefining Polish literary canon.

Słowa kluczowe:

literary canon, literary criticism, reinterpretation, feminism, postcolonialism

Janion Maria (2006), Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kontowski Daniel (2014), Kanon literacki a liberal education: społeczny sens pewnej debaty, w: Polonistyka dziś – kształcenie dla jutra, t. 1, red. K. Biedrzycki i in., Kraków: Universitas.

Kowalski Piotr (2004), Popkultura i humaniści, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Mochnacki Maurycy (2004), O duchu i źródłach poezji w Polszcze, w: M. Mochnacki, Rozprawy literackie, oprac. M. Strzyżewski, Wrocław: Ossolineum.

Rudaś-Grodzka Monika i in. [red.] (2016) ...czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN.

Waldenfels Bernhard (2009), Podstawowe motywy fenomenologii obcego, przeł. J. Sidorek, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Wichrowska Elżbieta [red.] (2012), Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zacharska Jadwiga (2000), Hanka czy Jagna? Ideał kobiety wiejskiej, w: J. Zacharska, O kobiecie w literaturze przełomu XIX i XX wieku, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-20Krzysztof Andruczyk 
Wydział Filologiczny Uniwersytet w BiałymstokuLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.