O granicach. „Przewóz” Andrzeja Stasiuka wobec tradycji i współczesności

Agnieszka Czyżak

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
https://orcid.org/0000-0001-8918-5264


Abstrakt

Artykuł zawiera analizę i interpretację powieści Andrzeja Stasiuka Przewóz, opublikowanej w 2021 roku. Autor stworzył w niej w istocie dwie opowieści: autobiograficzny esej o współczesnym postrzeganiu polskiej rzeczywistości oraz fabułę historyczną osadzoną w roku 1941, na granicznym terytorium nad rzeką Bug. Głównymi problemami podjętymi w utworze okazały się mity zbiorowej świadomości, przeszłość i teraźniejszość wiejskich przestrzeni, krytyczny ogląd potocznych wizji II wojny światowej i Holokaustu, a  także temat granic jako elementów symbolicznie i realnie współtworzących jednostkową egzystencje i tożsamość.

Słowa kluczowe:

proza współczesna, esej autobiograficzny, proza wiejskich przestrzeni, granice

Bem Marek (2014), Sobibór. Obóz Zagłady 1942–43, Gdańsk: Oficyna Wydawnicza Rytm.

Czermińska Małgorzata (2015), Tożsamość kształtowana w pamięci miejsca, w: Kulturowa historia literatury, red. A. Łebkowska, W. Bolecki, Warszawa: Wydawnictwo IBL, s. 145–160.

Czyżak Agnieszka (2019), Mutacje gatunkowe czy przekroczenie konwencji – wokół zagadnień prozy wiejskich przestrzeni, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, t. 62, nr 3, s. 52–64.

Gleń Adrian (2019), Andrzej Stasiuk. Istnienie, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Maksimowska Agata (2019), Birobidżan. Ziemia, na której mieliśmy być szczęśliwi, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Różewicz Tadeusz (1994), Do piachu, w: T. Różewicz, Dramaty wybrane, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Stasiuk Andrzej, Okoński Michał (2021), Bug, Ojciec, Ojczyzna, https://www.tygodnikpowszechny.pl/bug-ojciec-ojczyzna-167503.

Stasiuk Andrzej, Sowiński Michał (2015), Czytam tylko Haupta, https://www.tygodnikpowszechny.pl/ czytam-tylko-haupta-30124.

Stasiuk Andrzej (1992), Mury Hebronu, Warszawa: Wydawnictwo Głodnych Duchów.

Stasiuk Andrzej (1999), Dziewięć, Czarne: Wydawnictwo Czarne.

Stasiuk Andrzej (2004), Jadąc do Babadag, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Stasiuk Andrzej (2009), Taksim, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Stasiuk Andrzej (2014), Wschód, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Stasiuk Andrzej (2021), Przewóz, Wołowiec: Wydawnictwo Czarne.

Pobierz

Opublikowane
2022-06-30Agnieszka Czyżak 
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu https://orcid.org/0000-0001-8918-5264Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.