Mariana Pankowskiego oswajanie i usprawiedliwianie inności. Glosa do Księdza Heleny i Putto

Przemysław Górecki

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

The article offers a reading of two works by Polish author Marian Pankowski, Putto and Ksiądz Helena, concentrating on the construction of otherness. It identifies the gender aspects of main character’s specificity and identity, embraces postsecular and ethical issues as well as invites a more open interpretation. It also provides a detailed analysis of narrative strategies and the creation of the literary realm.

Słowa kluczowe:

prose, drama, gender, feminism, homosexuality, otherness

Badinter Elisabeth, „To mężczyzna tworzy mężczyznę”, w: tejże, XY. Tożsamość mężczyzny, przeł. G. Przewłocki, Warszawa: W.A.B., 1993, s. 80–86.

Badiou Alain, Paweł – nam współczesny, w: tegoż, Święty Paweł. Ustanowienie uniwersalizmu, przeł. J. Kutyła, P. Mościcki, Kraków: Ha!Art, 2007, s. 17–26.

Bartoś Tadeusz, Religijny język na nowe czasy, w: Deus otiosus. Nowoczesność w perspektywie postsekularnej, red. A. Bielik-Robson, M. A. Sosnowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013, s. 315–335.

Bauman Zygmunt, Wieloznaczność nowoczesna. Nowoczesność wieloznaczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995.

Bielik-Robson Agata, Deus otiosus: ślad, widmo, karzeł, w: Deus otiosus. Nowoczesność w perspektywie postsekularnej, red. A. Bielik-Robson, M.A. Sosnowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013, s. 5–38.

Bourdieu Pierre, Męska dominacja, przeł. L. Kopciewicz, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2004.

Butler Judith, Tożsamość, „prawdziwa” płeć i metafizyka substancji, w: tejże, Uwikłani w płeć: feminizm i polityka tożsamości, przeł. K. Krasuska, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2008, s. 68–81.

Chołuj Bożena, Inność w powieściach Teodora Fontane, w: Inny. Inna. Inne. O inności w kulturze, red. M. Janion, C. Snochowska-Gonzalez, K. Szczuka, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2004, s. 283–288.

Gosk Hanna, O czym opowiada Inny/Obcy, „Polonistyka” 2006, nr 6, s. 11–15.

Gruchlik Honorata, Inność a obcość w kontekście filozoficznym, „Anthropos?” 2007, nr 8–9, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos5/texty/gruchlik.htm [dostęp 15.04.2014].

Iwasiów Inga, Ciało niechciane. Pogranicza identyfikacji seksualnej jako problem literatury i krytyki literackiej, w: Codzienne, przedmiotowe, cielesne. Języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX w., red. H. Gosk, Izabelin: Świat Literacki, 2002, s. 291–303.

Jacyno Małgorzata, Iluzje codzienności. O teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieu, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, 1997.

Kochanowski Jacek, Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii, Łódź: Wschód–Zachód, 2009.

Marecki Piotr, Nam wieczna w polszczyźnie rozróba! Marian Pankowski mówi, Kraków: Ha!Art, 2011.

Markowski Marek Paweł, Inność i tożsamość, w: tegoż, Pragnienie i bałwochwalstwo. Felietony metafizyczne, Kraków: Znak, 2004.

Mayer Hans, Odmieńcy, przeł. A. Kryczyńska, Warszawa: Muza, 2005.

Momro Jakub, Wierność ciału niespokojnemu. Wokół „Księdza Heleny” Mariana Pankowskiego, „Ha!Art” 2004, nr 1, s. 112–115.

Pankowski Marian, Ksiądz Helena. Wybór utworów dramatycznych, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1996.

Pankowski Marian, Lida, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1997.

Pankowski Marian, Putto, Poznań: Softpress, 1994.

Pankowski Marian, Rudolf, Kraków: Ha!Art, 2007.

Polak w dwuznacznych sytuacjach. Z Marianem Pankowskim rozmawia Krystyna Ruta-Rutkowska, Warszawa: Instytut Badań Literackich, 2000.

Ritz German, Dyskurs płci w ujęciu porównawczym, „Teksty Drugie” 1999, nr 5, s. 117–123.

Warchała Michał, Religia romantyczna. Z genealogii myślenia postsekularnego, w: Deus otiosus. Nowoczesność w perspektywie postsekularnej, red. A. Bielik-Robson, M.A. Sosnowski, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2013, s. 45–70.

Wittig Monique, The Point Of View: Universal Or Particular?, „Feminist Issues” 1983, Vol. 3, No 2, s. 63–69.

Zdanowicz-Cyganiak Katarzyna, Inność w potrzasku. Kilka refleksji o „innym” ponowoczesnym, „Anthropos?” 2008, nr 10–11, http://www.anthropos.us.edu.pl/anthropos6/texty/zdanowicz.htm [dostęp 1.05.2014]

Pobierz

Opublikowane
2017-03-15Przemysław Górecki 
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.