Realizm ekologiczny wobec ekokrytyki i zookrytyki

Katarzyna Trusewicz

Wydział Filologiczny, Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

The article concerns a book by Anna Barcz presenting the methodology which transgresses the anthropological understanding of a literary text. Nature writing, including fictional narratives, becomes the tool of environmental protection. By attempting to re-define realism, Barcz proposes to introduce into Polish literary studies the concept of ecological realism. This idea aims at identifying the blurred cultural connections between man and environment.

Słowa kluczowe:

ecocricism, zoocriticism, ecological realism, literature, enviroment

Barcz Anna, Filologia jako laboratorium „Human Studies”, „Teksty Drugie” 2015, nr 6, s. 185–195.

Barcz Anna, Realizm ekologiczny. Od ekokrytyki do zookrytyki w literaturze polskiej, Katowice: „Śląsk” Wydawnictwo Naukowe, 2016.

Domańska Ewa, Humanistyka nie-antropocentryczna a studia nad rzeczami, „Kultura Współczesna” 2008, nr 3, s. 9–21.

Filipowicz Anna, (Prze)zwierzęcenia. Poetyckie drogi do postantropocentryzmu, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2017.

Pobierz

Opublikowane
2017-03-15Katarzyna Trusewicz 
Wydział Filologiczny, Uniwersytet w BiałymstokuLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.