„I tutaj będę spędzał kwarantannę…” Berlin czasu pandemii w tomie „Ręka pszczelarza” Tomasza Różyckiego

Roman Bobryk

Wydział Nauk Humanistycznych.Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
https://orcid.org/0000-0002-5343-4043


Abstrakt

Opublikowany w 2022 roku tom poezji Ręka pszczelarza Tomasza Różyckiego zawiera 78 wierszy (w większości sonetów) zawierających (według sugestii wydawcy) zapis przemyśleń poety w czasie spędzanej w Berlinie kwarantanny w okresie pandemii Covid-19. Poszczególne wiersze są zapisem metamorfoz, jakie podmiot liryczny przechodzi zamknięty w pustym mieszkaniu (przekształca się w mityczne potwory, jego zarośnięta twarz przypomina zwierzę). Bohater wierszy wędruje po opustoszałych ulicach Berlina na podobieństwo Odyseusza, potykając się przy tym o zamontowane na chodnikach „kamienie pamięci” [niem. Stolpersteine], przypominające o zamordowanych w czasie II wojny światowej żydowskich mieszkańca miasta.

Słowa kluczowe:

Tomasz Różycki, poezja pandemiczna, samotność, kwarantanna

Gleń Adrian (2022), Enigma przemiany, „Twórczość”, nr 5, s. 112–116.

Gorczyńska Małgorzata (2022), „Ręka pszczelarza”: bezgłośny lament i przemieszanie wcieleń, „Więź”. https://wiez.pl/2022/03/21/reka-pszczelarza-czyli-bezglosnylament-i-pomieszanie-wcielen/ [dostęp 16.09.2023].

Graves Robert (1992), Mity greckie, przeł. H. Krzeczkowski, wyd. 5, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.

Różycki Tomasz (2022), Ręka pszczelarza, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Strzałkowska (Szumiec) Anna (2022), W nocy słowo łazi po twarzy jak uparty owad (Tomasz Różycki: Ręka pszczelarza), „ArtPapier” 7 (439), http://www.artpapier.com/index.php?page=artykul&wydanie=437&artykul=8887 [dostęp 16.09.2023].

Suwiński Bartosz (2022), Mowa w ustach czasu. Nowe wiersze Tomasza Różyckiego, „Indeks”, nr 1–2 (221–222), styczeń-luty 2022, https://issuu.com/uniwersytet opolski/docs/indeks styczen luty 2022/s/14993638 [dostęp 16.09.2023].

Zalewski Bogdan (2022), „I tutaj będę spędzał kwarantannę” – Tomasz Różycki i jego nowy „pandemiczny” tom poetycki „Ręka pszczelarza”, https://www.rmf24.pl/tylko-wrmf24/bogdan-zalewski/autor/news-i-tutaj-bede-spedzal-kwarantanne-tomaszrozycki-i-jego-nowy-,nId,5775021#crp state=1[dostęp 16.09.2023].

Pobierz

Opublikowane
2024-03-30Roman Bobryk 
Wydział Nauk Humanistycznych.Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach https://orcid.org/0000-0002-5343-4043Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.