Podróże śladami utworów literackich – doświadczenia turystów

Aleksandra Korpysz-Wiśniewska

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0000-0002-7003-5546

Monika Popecka

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski
https://orcid.org/0009-0007-6030-3328


Abstrakt

Artykuł dotyczy turystyki śladami dzieł literackich. Na podstawie ankiety i wywiadów pogłębionych czytelnikami opisano doświadczenia związane z miejscami, które znają oni z narracji literackich. Badani podzielili się szczegółami m.in. na temat tego, jak przygotowują się do podróży literackich i jak doświadczają prawdziwego miejsca w porównaniu z tym, które opisuje pisarz. W artykule autorki rozważają także, czym turystyka literacka różni się od innych form turystyki.

Słowa kluczowe:

turystyka literacka, czytelnicy, doświdczenie, podróżowanie śladami dzieł literackich

Baleiro Rita, Viegas Margarida, Faria Diomira (2022), Contributes to the Profile of the Brazilian Literary Tourist: Experience and Motivation, „Anais Brasileiros De Estudos Tur´ısticos”, 12(1), s. 1–14.

Buczkowska Karolina (2008), Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, Poznań:Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu.

Burger Sabine, Geel Nelleke, Schwarz Alexander (2006), Cień wiatru. Przewodnik po Barcelonie, współpr. C.R. Zafón, przeł. K. Jelińska, M.T. Jelińska, Warszawa: Muza.

Chymkowski Roman, Zasacka Zofia (2023), Stan czytelnictwa książek w Polsce w 2022 w roku, Biblioteka Narodowa, https://www.bn.org.pl/download/document/1688127220.pdf [dostęp 29.09.2023].

Ghetau Leontina, Esanu L.V. (2011), Literary tourism as a promoter of cultural heritage, „Sustainable Development and Planning”, Vol. 150, s. 345–353.

Herbert David (2001), Literary places, tourism and the heritage experience, „Annals of Tourism Research”, 28(2), s. 312–333.

Kaczmarek Jacek (2020), Turystyka literacka w ujęciu aleatorycznym na przykładzie Hawany, „Turyzm”, nr 1, s. 31–42.

Kowalczyk Andrzej [red.] (2010), Turystyka zrównoważona, Warszawa: PWN.

Marhaeni Agung (1998), Rosenblatt’s Transactional Theory and Its Implementation in the Teaching of Integrated Reading, „Jurnal Ilmu Pendidikan” 5(4), s. 206–219.

Orliński Wojciech (2013), Sztokholm. Przewodnik śladami bohaterów Stiega Larssona, Bielsko-Biała: Pascal.

Pudełko Agnieszka (2015), Zbrodnia w mieście – turystyka literacka śladami powieści kryminalnych, „Turystyka Kulturowa”, nr 10, s. 38–57.

Reijnders Stijn (2011), Stalking the Count. Dracula, Fandom & Tourism, „Annals of Tourism Research” 38(1), s. 231–248.

Schaff Barbara (2011), „In the Footsteps of ...”: The Semiotics of Literary Tourism, „Kultur-Poetik”, 11/2, s. 166–180.

Stasiak Andrzej (2009), Turystyka literacka i filmowa, w: Współczesne formy turystyki kulturowej, red. K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt, Poznań: Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, s. 223–265.

Squire Shelagh J. (1994), The cultural values of literary tourism, „Annals of Tourism Research”, 21(1), s. 103–120.

Synowiec Aleksandra (2016), Aktualne tendencje w turystyce kulturowej na przykładzie turystyki literackiej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej”, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 92, s. 325–334.

Szczerba Dorota, Czachowska Kinga (2004), Poznań Borejków. Spacer z bohaterami powieści Małgorzaty Musierowicz, Poznań: Media Rodzina.

https://napoleoncat.com/stats/social-media-users-in-poland/2023/#section-facebook [dostęp 29.09.2023].

Pobierz

Opublikowane
2024-03-30Aleksandra Korpysz-Wiśniewska 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0000-0002-7003-5546
Monika Popecka 
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych. Uniwersytet Warszawski https://orcid.org/0009-0007-6030-3328Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.