Miasto jako wrażenie wzrokowe – doświadczenia polskich emigrantów

Bożena Karwowska

University of British Columbia


Abstrakt

This article discusses visual experiences of new immigrants as recorded in literary works by Polish writers. Arrival in a new country was often connected with life in a city built according to unfamiliar plans and principles. This, in turn, resulted in confusion, loss, and longing for the home country.

Słowa kluczowe:

city, visual experience, women’s writing, Polish literature

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Bożena Karwowska 
University of British ColumbiaLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.