Maria Dąbrowska w Jugosławii

Ewa Nawrocka

Uniwersytet Gdański


Abstrakt

This article discusses different forms – in terms of genre – of recording (private letters, diaries, reportage) of Maria Dąbrowska’s three journeys to Yugoslavia. In the author’s opinion these accounts reveal the tension between the subjective truth of being here and now, which Dąbrowska wanted to express, and the objectivity of being, which she wanted to present objectively. They are also a testimony of a typically female, or rather more intensive in women, polisensory experience of the world.

Słowa kluczowe:

space, journey, senses, narration, Maria Dąbrowska

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Ewa Nawrocka 
Uniwersytet GdańskiLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.