Teatr bieżącej interwencji w rozpoznaniu teoretycznym

Monika Kostaszuk-Romanowska

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

The subject of this text is a particular type of an engaged theatre, which the author defines as the theatre of immediate intervention. Referring to opinions of theoreticians, but also critics and theatrical artists, she makes an attempt at establishing its definition. She discusses two most important determinants of this model of theatre: the formula of being up-to-date and the principle of “fast reaction” to current social problems.

Słowa kluczowe:

theory of theatre, engaged theatre, immediate intervention, social problems

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Monika Kostaszuk-Romanowska 
Uniwersytet w BiałymstokuLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.