Liminalność i poznanie w Smudze cienia Josepha Conrada. Między uniwersalnym a kontekstualnym rozumieniem inicjacji

Katarzyna Szkaradnik

Uniwersytet Śląski w Katowicach


Abstrakt

The axis of "The Shadow-Line" by Joseph Conrad is the issue of initiation in the seaman craft and, at the same time crossing the threshold of adulthood. The author of the article, referring to the concept of the rites of passage of van Gennep, Turner and Eliade, as well as the model of Campbell’s mythic “hero’s journey”, analyses the process and anthropological implications of this initiation and considers to what extent the rites de passage are universal, and to what extent they are contextual. The ship crew turns out to be a communitas, a community of the liminal phase of the rite of passage, and the protagonist must realize the model-archetype in concrete circumstances. Even though the plot resembles the structure of a magical tale, one may find there the cultural reality of seamen’s work and the Victorian era.

Słowa kluczowe:

liminality, initiation, rite of passage, magical tale, Joseph Conrad

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Katarzyna Szkaradnik 
Uniwersytet Śląski w KatowicachLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.