Mironizm: praktyki, konteksty i gatunki miejskie

Agnieszka Karpowicz

Uniwersytet Warszawski


Abstrakt

This text is an attempt at reading the relation between Miron Białoszewski’s prose and the urban space with the use of the category of urban practices and speech genres. In this perspective also literature becomes a type of urban practice, practicing the autobiographic space by Białoszewski The article demonstrates its meanings and functions. A particular emphasis was put upon the specificity of urban space and a “transmitter” of these practices, which is always “a transmission”, an active and meaning producing element of literary communication.

Słowa kluczowe:

urban practices, literary practices, Miron Białoszewski, speech genres, chronotope

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Agnieszka Karpowicz 
Uniwersytet WarszawskiLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.