Poetyka zaniku. Projekt lektury

Katarzyna Szalewska

Uniwersytet Gdański


Abstrakt

This article is a proposal for introducing into the theoretical reflection on literature the category of “poetics of vanishing” and a reflection on potential possibilities of its application in reading the 20th century literature. The promoted term is connected, on the one hand, with the hermeneutics of trace (in post-Derridian understanding) and, on the other hand, with the geography of senses, as it concerns the ways of textual descriptions of vanishing processes of sensual sensations, receding images, obliterating signs, softening sounds etc. The article analyzes the points of narrative observation and the figure of vanishing being components of melancholic poetics of description, whereas the material read in this way were texts of Andrzej Kuśniewicz, Andrzej Stasiuk and Wisława Szymborska.

Słowa kluczowe:

poetics, description, narration, geography of senses, Polish literature

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Katarzyna Szalewska 
Uniwersytet GdańskiLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.