Przeciw śmierci. Liryka Justyny Bargielskiej

Agnieszka Czyżak

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

This article contains reflections on the most important themes of Justyna Bargielska’s lyrics: death, mortality and loss. The peculiar compulsion of creating poems centered around thanatologic motifs stems from the poet’s biographic experience, and her lyrics very often constitutes an expression, subversive and iconoclastic, of the female experiencing mourning. Poetry turns out to be a value contrasted with death, but its effect facilitating reconciliation with the inevitability of the end has a dimension fragmentary, conditional and limited in time, which forces us to take further efforts towards the consciously taken job of “creating against death”.

Słowa kluczowe:

Bargielska, death, mourning, loss, the most recent poetry

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Agnieszka Czyżak 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.