Nieradosne gry kulturowej dekonstrukcji. Tlen Iwana Wyrypajewa

Weronika Biegluk-Leś

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

"Tlen" [Oxygen] by Ivan Vyrypaev is a multi-plane text with a successful marriage of universality and topicality and local colors. The thematic layer of the text is made by both the image of the modern world disturbed by conflicts as well as the image of the post-Soviet Russia. The provocative deconstruction of the biblical rhetoric exposes an axiological chaos and epistemological loss of the human, and the incessant reinterpretation of notions and judgments becomes a gesture of description and cognition of the world.

Słowa kluczowe:

Russian drama, deconstruction, the Bible in literature, Russian postmodernism

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Weronika Biegluk-Leś 
Uniwersytet w BiałymstokuLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.