„Ołowiana chmurka” albo melancholia Stachury

Maksymilian Wroniszewski

Uniwersytet Gdański


Abstrakt

The article is a review of Anna Małczyńska’s book "Z padłych wstawanie. O melancholii w pisarstwie Edwarda Stachury" [Rising from the fallen. On melancholy in the writing of Edward Stachura]. It places this publication in relation to modern interpretative melanchological inspirations.

Słowa kluczowe:

Edward Stachura, Anna Małczyńska, melancholy, lifewriting

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Maksymilian Wroniszewski 
Uniwersytet GdańskiLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.