Przestrzeń „uzmysłowiona”. Psychogeografia miasta w Japońskim wachlarzu Joanny Bator

Elżbieta Konończuk

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

This article is a proposal for interpreting of Joanna Bator’s Japoński wachlarz [Japanese Fan] in the context of psycho-geographical concepts of the city, with the use of such domains as sensory geography or emotional geography of districts. The objective of the analysis is to demonstrate how Bator, from the perspective of an anthropologist, presents the poetical nature of the city.

Słowa kluczowe:

city space, senses, psycho-geography, Joanna Bator

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Elżbieta Konończuk 
Uniwersytet w BiałymstokuLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.