Przestrzeń doświadczona, przestrzeń wytworzona – literackie topografie Litzmannstadt Getto (rekonesans). Część pierwsza

Danuta Szajnert

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

In this part of the article I discuss the question of potential relations between the styles of the topography of Litzmannstadt Getto and the situation of the authors of non-fictional and fictional texts devoted to it. I distinguish, for example, records of the space of this ghetto made by those who experienced it (endotopia) as well as those whose creators modeled it from an external perspective: culturally, discursively mediated (exotopia). I state that in non-fictional narrations-testimonies space is ubiquitous, foremost as the figure of closing and enslavement, though basically unrepresented. For only in but a few of them one can find topographies of the Lodz Ghetto understood as involving senses, conducive to visualizations, imaginary reconstruction: descriptions of the organization of this space, its appearance and endemic properties.

Słowa kluczowe:

space, literary topography, experience, creation, Litzmannstadt Getto

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Danuta Szajnert 
Uniwersytet ŁódzkiLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.