Hermann Hesse i jego magiczne mosty

Anna Wieczorkiewicz

Uniwersytet Warszawski


Abstrakt

This article discusses Hermann Hesse’s short trip to Asia in 1911 and its peculiar symbolism. The trip created an area of references which he used in his writing. He transformed experience of this trip and expectations connected therewith artistically and philosophically, building a special variation of the topos of the way to the East. This topos was widely employed in the times of counterculture, which had transformed it in its own way, but it is still vital today.

Słowa kluczowe:

journey, Asia, East, topos, Herman Hesse

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Anna Wieczorkiewicz 
Uniwersytet WarszawskiLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.