Wypisy z ksiąg użytecznych jako wypowiedź programowa Czesława Miłosza

Jacek Partyka

Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

The purpose of this article is to reconsider Czesław Miłosz’s two anthologies of poetry, "Wypisy z ksiąg użytecznych" (1994) and its counterpart in the English language "A Book of Luminous Things" (1996), as metapoetic reflections on the obligations of contemporary poetry. In particular, it highlights the nature of Miłosz’s ideological contention with Wallace Stevens and Richard Rorty.

Słowa kluczowe:

Czesław Miłosz, Wallace Stevens, Richard Rorty, anthology of poetry, postmodernism, poetic language

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Jacek Partyka 
Uniwersytet w BiałymstokuLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.