Literackie zapisywanie przestrzeni w kontekście trwania miasta na przykładzie Dublina

Jacek Kaczmarek

Zakład Geografii Miast, Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

This article offers an analysis of the real space of Dublin and the narration space of the city depicted in James Joyce’s novels. The groundwork of the reflections is Mikhail Bakhtin and Jean-Paul Ferrier’s concepts, where literary research and geographical research play complementary roles in the process of discovering and understanding the city space.

Słowa kluczowe:

city space, chronotope, topochromia, topography, James Joyce

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Jacek Kaczmarek 
Zakład Geografii Miast, Uniwersytet ŁódzkiLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.