Histeria teorii (jako) literatury

Wit Pietrzak

Uniwersytet Łódzki


Abstrakt

This article focuses on the idea of theory of literature as non-dogmatic and anti-essentialist form of reflection on literature. On the one hand, Jean-Michele Rabat´e, Jacques Lacan, Jacques Derrida and Martin Heidegger, referred to in sequence, are shown as thinkers breaking the clear division into literary text and, external thereto, theoretical text. On the other hand, the conclusion of the article, using examples of a few James Joyce’s texts, emphasizes the metaliterary element, which meets the proposals discussed in reference to the aforementioned figures.

Słowa kluczowe:

theory of literature, Jeacques Lacan, Martin Heidegger, James Joyce, hysterical discourse

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Wit Pietrzak 
Uniwersytet ŁódzkiLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.