Migracje terytorialne i tekstualne – rekonesans

Maciej Dajnowski

Uniwersytet Gdański


Abstrakt

This article is a review of the book "Poetyka migracji" [The Poetics of Migration] edited by Przemysław Czapliński, Renata Makarska and Marta Tomczok (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013). This post-conference volume is of transcultural nature (contains texts of Polish and German authors), and focuses around the issues of the metamorphosis of the phenomenon of emigration into the phenomenon of migrationality. The review, beside the summary of a part of the content of the volume, includes conclusions concerning the importance of theoretical models proposed there and the universalizing role of the term “migration” in anthropologically oriented humanities.

Słowa kluczowe:

migration, hybridity, nomadism, identity, poetics

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Maciej Dajnowski 
Uniwersytet GdańskiLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.