Przestrzeń senna jako aspekt narracji u Brunona Schulza i jego poprzedników

Hana Voisine-Jechova

Uniwersytet Gdański


Abstrakt

The object of analysis in this article is a type of multi-layer description characteristic of Schulz and certain writers and painters of his era. According to the author, Schulz’s descriptions of space include a reflection of two attitudes: 1) a mystical rapture by the sacral world and 2) a sense of degradation of human existence. Simultaneously, however, what manifests itself in them is a fascination with the artificiality typical of the era in which he worked.

Słowa kluczowe:

space, oneiric poetics, narration, literary description, Bruno Schulz

Pobierz

Opublikowane
2014-04-14Hana Voisine-Jechova 
Uniwersytet GdańskiLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.