„Okolica znana, oswojona”. Warszawa w „Cwaniarach” Sylwii Chutnik

Elżbieta Sidoruk

Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku


Abstrakt

The articles analyzes the poetics in Sylwia Chutnik’s Cwaniary. It is the audacious parody of urban courtyard ballad about four Warsaw feminist scallywags (Polish: 'cwaniary') who fist-fight to take control in the city. The author of the article demonstrates thatWarsaw is not merely the novel’s background scenery but also its main character. By analyzing the poetics of the city in the context of Chutnik’s metatextual remarks and her city guide Warszawa Kobiet (Women’s Warsaw) the author concentrates on the function of description to evoke the Warsaw genius loci. It is in the descriptive parts of the book that the writer particularly demonstrates her fascination with the city, which she herself calls ‘sickness’. This picture of Warsaw results from Chutnik’s social activism and from the attempts to ‘tame’ the place whose traumatic past leaves traces in her literary works.

Słowa kluczowe:

poetics, description, urban space, literary representation, autobiographical, place

Adamczewska Izabella (2015), Bazar – wieżowiec – kamienica. Topograficzna lektura polskiej literatury najnowszej, w: Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 191–205.

Chutnik Sylwia (2011), Warszawa kobiet, Warszawa: Polityka Spółdzielnia Pracy.

Chutnik Sylwia (2012), Cwaniary, Warszawa: Świat Książki.

Chutnik Sylwia (2015), Cwaniary wszystkich opowieści, łączcie z sobą. Z Sylwią Chutnik rozmawia Anna Kałuża, „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 1, s. 143–153.

Chutnik Sylwia (2015), Bruk i blok, czyli pisanie miastem. Miejskość jako opowieść, „Śląskie Studia Polonistyczne”, nr 1, s. 163–169.

Hołubowicz Aleksandra (2014), Miasto jako przestrzeń zagrożona – refleksje na podstawie powieści „Cwaniary” Sylwii Chutnik, „Jednak Książki. Gdańskie Czasopismo Humanistyczne”, nr 1, s. 213–229.

Kozicka Dorota (2015), Sylwia Chutnik, czyli kobieta w mieście, „Śląskie Studia Polonistyczne” 2015, nr 1, s. 131–142.

Roszczynialska Magdalena (2015), Polityki/estetyki. Modele relacji z przestrzenią publiczną we współczesnej prozie artystycznej i publicystyce (na wybranych przykładach), w: Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku, red. M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 206–227.

Szalewska Katarzyna (2017), Urbanalia – miasto i jego teksty. Humanistyczne studia miejskie, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria.

Świerkosz Monika (2015), Doświadczenie miasta we współczesnej prozie kobiecej, w: Nowe poetyki miejskie. Z problematyki urbanistycznej w literaturze XX i XXI wieku, red.

M. Roszczynialska, K. Wądolny-Tatar, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, s. 143–153.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-20



Elżbieta Sidoruk 
Wydział Filologiczny Uniwersytet w Białymstoku



Licencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.