Somato/spacjo/grafie – przestrzeń pomiędzy w twórczości Małgorzaty Lebdy

Emilia Gałczyńska

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu


Abstrakt

The article aims to interpret the poems of Małorzata Lebda using the “travelling concept” of the space in-between. Desiring to stay close to the poetic text, the author focuseson the various ways in which the soma and the space interact. She does not merely understand the function of soma/spatio/graphy as identifying themes of the body and space in the poem but as illustrating how the two are related This illuminates the problems and possibilities of contemporary cultural humanities. 

Słowa kluczowe:

literary space, expanse, body, illness, travelling concept, poetry

Bal Mieke(2012), Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Krótkiprzewodnik, przeł. M. Bucholc, Warszawa: Narodowe Centrum Kultury.

Bator Joanna (2007), Posłowie. Ciała anamorficzne. Kilka uwag filozoficznych, w: Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Myśl–praktyka–reprezentacja, red. A. Wieczorkiewicz i J. Bator, Warszawa: PAN, s. 292–299.

B¨ohme Gernot (1998), Antropologia filozoficzna. Ujęcie pragmatyczne [wykłady z Darmstadt], przeł. S. Czerniak, Warszawa: PAN.

B¨ohme Gernot (2002), Filozofia i estetyka przyrody. W dobie kryzysu środowiska naturalnego, przeł. J. Merecki, Warszawa: Oficyna Naukowa.

Kunce Aleksandra (2013), Dom – na szczytach lokalności, w: Oikologia. Nauka o domu, red. T. Sławek, A. Kunce, Z. Kadłubek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 58–73.

Kunce Aleksandra (2013), Puste i domowe, w: Oikologia. Nauka o domu, red. T. Sławek, A. Kunce, Z. Kadłubek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 142–167.

Lebda Małgorzata, (2013) Granica lasu, Poznań: Wydawnictwo WBPiCAK.

Lebda Małgorzata (2016), Matecznik, Poznań: Wydawnictwo WBPiCAK.

Lebda Małgorzata (2009), Tropy, Gniezno: Zeszyty Poetyckie.

Łebkowska Anna (2011), Jak ucieleśnićciało: o jednym z dylematów somatopoetyki, „Teksty Drugie”, nr 4, s. 11–27.

Roux Jean-Paul (2013), Krew. Mity symbole, rzeczywistość, przeł. M. Perek, Kraków: Wydawnictwo Znak.

Sławek Tadeusz (2013), Gdzie, w: Oikologia. Nauka o domu, red. T. Sławek, A. Kunce, Z. Kadłubek, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 7–57.

Słownik etymologiczny języka polskiego (2005), red. W. Boryś, Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Wiślicz Tomasy (2012), Integralność cielesna jednostki w perspektywie przejścia do nowoczesności – zarys problematyki, w: Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym, red. R. Matuszewski, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 131–144.

Żuliński Leszek (2014), Mesmeryzmy, „Latarnia Morska”, 20.01.2014, http://latarniamorska.eu/en/port-literacki/1428-qgranica-lasuq-magorzaty-lebdy.

Pobierz

Opublikowane
2018-12-20Emilia Gałczyńska 
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w PoznaniuLicencja

Artykuły opublikowane w czasopiśmie "Białostockie Studia Literaturoznawcze" na platformie należącej do Uniwersytetu w Białymstoku są udostępniane na licencji CC-BY-SA 4.0  (Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0)

Tym samym wszyscy zainteresowani są uprawnieni do korzystania z utworów opublikowanych pod następującymi warunkami:

1) uznanie autorstwa czyli obowiązek podania wraz z rozpowszechnianym utworem informacji o autorstwie, tytule, źródle (odnośniki do oryginalnego utworu, doi) oraz samej licencji na tych samych warunkach, 2) wolno rozpowszechniać utwory zależne jedynie na licencji identycznej do tej, na jakiej udostępniono utwór oryginalny.

Uniwersytet w Białymstoku zachowuje prawo do czasopisma jako całości (układ, forma graficzna, tytuł, projekt okładki, logo itp.).

Autor zachowuje prawa majątkowe, ale udziela zgody Uniwersytetowi w Białymstoku na wykorzystanie dzieła.