Kontakt

„Białostockie Archiwum Językowe”
Wydział Filologiczny UwB
Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1
15-420 Białystok
email: baj@uwb.edu.pl
telefon: (85) 745-74-46
fax: (85) 745-74-78

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku
15-328 Białystok, ul. Świerkowa 20B, pok. 7
tel. (85) 745 7120, (85) 745 7102, (85) 745 7059
e-mail: wydawnictwo@uwb.edu.pl

Główna osoba do kontaktu

Anetta Bogusława Strawińska

Wsparcie techniczne