Recenzenci

RECENZENCI TOMU 22
Anna Bączkowska – Uniwersytet Gdański
Stanisław Cygan – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Alicja Kacprzak – Uniwersytet Łódzki
Katarzyna Kwapisz-Osadnik – Uniwersytet Śląski
Grzegorz Majkowski – Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Tomasz Michta – Uniwersytet w Białymstoku
Alina Naruszewicz-Duchlińska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Magdalena Pietrzak – Uniwersytet Łódzki
Robert Szymula – Uniwersytet w Białymstoku
Aneta Wysocka – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskie