Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny

Beata Kuryłowicz (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) – odpowiada za prawidłową realizację procesu wydawniczego czasopisma, w tym koordynowanie pracy redakcji,  współpracę z autorami tekstów oraz działem technicznym. Weryfikuje teksty z zakresu historii języka polskiego, polszczyzny regionalnej północno-wschodniej, polszczyzny kresowej, leksykografii historycznej, językowego obrazu świata polszczyzny ogólnej i tekstów artystycznych, stylistyki tekstów artystycznych (https://orcid.org/0000-0003-2309-4313).

 

Sekretarz redakcji

Ewa Gorlewska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska)  -   odpowiada za obsługę administracyjną i organizację procesu wydawniczego czasopisma.

 

Zespół redakcyjny

Małgorzata Bortliczek (Uniwersytet Śląski, Polska) - odpowiada za weryfikację tekstów dotyczących współczesnego języka polskiego, kultury języka w edukacji, komunikacji medialnej i interpersonalnej.

Joanna Cholewa (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) - odpowiada za weryfikację tekstów w języku francuskim.

Lilia Citko (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) - odpowiada za weryfikację tekstów w języku rosyjskim.

Michał Daszkiewicz (Uniwersytet Gdański, Polska) - odpowiada za weryfikację tekstów w języku angielskim.

Miroslava Gavurová (Uniwersytet Preszowski, Słowacja) – odpowiada za weryfikację tekstów z przekładoznawstwa, z naciskiem na krytykę przekładową, przekład literatury dziecięcej i eseistyki.

Milica Lazovic (Uniwersytet w Marburgu, Niemcy) - odpowiada za weryfikację tekstów w języku niemieckim.

Fabrice Marsac (Uniwersytet w  Strasburgu, Francja) - odpowiada za weryfikację tekstów w języku francuskim.

Dorota Rembiszewska (Polska Akademia Nauk, Polska) - odpowiada za weryfikację tekstów z zakresu dialektologii słowiańskiej,  onomastyki pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego, etnografii historycznej.

Irena Szczepankowska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) – odpowiada za weryfikację tekstów dotyczących semantyki słownictwa i wypowiedzi (użytkowych i artystycznych); pragmatyki dyskursu publicznego, historii języka prawnego w kontekście rozwoju innych europejskich języków prawa.

Joanna Szerszunowicz  (Uniwersytet w Białymstoku, Polska) – odpowiada za weryfikację tekstów dotyczących frazeologii kontrastywnej, frazeostylistyki, frazeografii, translatoryki.

Redakcja Językowa

Olga Anchimiuk,  Diana Saniewska,  Lutz Harbig,  Kirk Palmer

Rada Naukowa

Stanisław Dubisz (Uniwersytet Warszawski, Polska),  Sabine Fiedler (Uniwersytet w Lipsku, Niemcy), Irine Goshkheteliani (Uniwersytet w Batumi im. Szoty Rustaweli, Gruzja),  Shin'ichiro lshikawa (Uniwersytet Kobe, Japonia), Janja Polajnar Lenarčič (Uniwersytet Lublański, Słowenia),  Irena Masojć (Uniwersytet Witolda Wielkiego, Litwa), Krisztina Molnár  (Uniwersytet w Peczu, Węgry),  Kazimierz Ożóg (Uniwersytet Rzeszowski, Polska), Ewa Sławkowa (Uniwersytet Śląski, Polska), Elżbieta Umińska-Tytoń (Uniwersytet Łódzki, Polska), Aleksander Zubow (Państwowy Uniwersytet Lingwistyczny w Mińsku, Białoruś).